Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng ấn nút phát sóng chương trình tiếng Dân tộc STV2 trên kênh 33 UHF.

Đối với đồng bào Khmer, bên cạnh chính sách chung, Đảng và Nhà nước còn đề ra một số chính sách riêng phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển của đồng bào. Những chính sách đó đem lại hiệu quả thiết thực, được đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng cũng như đồng bào Khmer Nam bộ nói chung tích cực tham gia thực hiện đạt hiệu quả cao. Do đó, nâng cao chất lượng và thời lượng phát sóng tiếng Khmer là góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật ngày càng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của đồng bào Khmer tỉnh nhà.

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Với những nội dung, kỹ thuật mới, tâm huyết của Ban giám đốc và cán bộ viên chức Đài PT-TH Sóc Trăng, mong rằng Đài sẽ cố gắng hơn nữa, nắm bắt kịp thời nguyện vọng của người dân, quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, những thông tin khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất mới… để chuyển tải nhanh chóng, giúp người dân học hỏi, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, thỏa mãn được đời sống tinh thần”.

Ngoài nội dung chính là tiếng Khmer thì trên kênh 33 UHF còn có những chương trình giải trí hấp dẫn về Sóc Trăng nhằm giới thiệu đến người xem gần xa những nét đặc trưng về văn hóa – kinh tế – xã hội độc đáo của vùng đất Sóc Trăng.

Nguồn: ictnews.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.