Trong bài viết đã đăng, chúng ta đã cùng tìm hiểu về FDA là gì và tầm ảnh hưởng của FDA đến công tác Gửi thực phẩm đi Mỹ. Bài viết này sẽ mách nhỏ cho chúng ta phương pháp đăng ký FDA lúc gửi thực phẩm đi Mỹ dễ dàng nhất.
 

1. Biết Những đối tượng nào phải đăng kí FDA?
Trong quá trình đăng kí dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, điều trước hết là bạn phải chú ý Xác định Đâu là người nên đăng kí FDA. Bởi vì Tất cả những công ty sản xuất, chế biến, đóng gói hay chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ nên đăng ký với FDA. Chính vì vậy, bạn phải để ý đến vấn đề này khi dùng dịch vụ.

2.  Thông tin bắt buộc điền trong quá trình đăng kí FDA
Bạn nên ghi nhớ Mỗi bảng đăng ký phải điền đủ các thông tin sau:

+ Tất cả các đơn vị ngoài nước Mỹ cần chỉ định một đại diện ở Mỹ, là người sống hoặc duy trì một địa điểm kinh doanh tại Mỹ và có mặt tại Hoa kì để đăng ký.
+ Tất cả các thương hiệu mà  doanh nghiệp sử dụng;
+ Danh sách thực phẩm được áp dụng; và một tuyên bố xác nhận rằng những thông tin đã đệ trình là chính xác, và cá nhân đó được uỷ quyền để đệ trình bản đăng ký.
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại cơ sở và công ty quản lý (nếu có);
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hoặc nhân viên phụ trách;
Sau khi điền giấy đăng kí xong, bạn phải kiểm tra cẩn thận để chắc chắn những thông tin đã ghi là không sai sót.

3. Khai báo nếu có sự đổi mới so với hồ sơ đăng kí trước đó
khi có sự thay đổi bất cứ yếu tố nào trong giấy đăng kí gửi thực phẩm đi Mỹ đã ghi trước đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.