Trong sự tăng trưởng mạnh mẽ của CN và kinh tế, giao dịch thương mại quốc tế như thời gian gần đây thì mong muốn vận chuyển sản phẩm, thực phẩm đi xa nửa vòng trài đất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.