Ta có thể dễ dàng thấy Trong những năm gần đây, mong muốn gửi hàng đi Mỹ của các đối tượng khách hàng là người bình thường đang chiếm một tỉ trọng khá lớn trong thị trường gửi hàng hóa quốc tế. Họ gửi hàng, gửi thực phẩm đi Mỹ với mục đích phi lợi nhuận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.