TMC, THI, TCR, HLY, LAS, SVI, DNC, VTJ, BMP, LBM, VAF, HAH, LBM và TCT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 22/11/2017, Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2017.

* Ngày 20/11/2017, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) ttrả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017.

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ TAICERA (mã TCR-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017.

* Ngày 15/12/2017, Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017.

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2017.

* Ngày 28/11/2017, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2017.

* Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2017.

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (mã VTJ-HNX) chia cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8,3%/cổ phiếu (1 phiếu được nhận 830 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2017.

* Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017.

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017.

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017.

* Ngày 1/12/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017.

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017.

* Ngày 1/12/2017, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2017.

Nguồn: vneconomy.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.