Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1021 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 300 triệu đồng do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/ĐHCĐ-NQ ngày 20/01/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2015 nhưng không đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty này còn bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, 2016; Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016 và Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 25/4/2017.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình là 360 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình là một trong 17 công ty con của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Mã BHN – HOSE).

Chủ trương tăng vốn của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình vốn đã được thông qua từ đầu năm 2015.

Tuy nhiên, tại bản cáo bạch được phát hành vào cuối năm 2016 của Habeco, Habeco vẫn ghi nhận Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình có vốn điều lệ là 37,7 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của Habeco tại đây là 62,05%.

Báo cáo tài chính hợp nhất của BHN quý 3 cho thấy, tỷ lệ sở hữu của Habeco tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình vẫn là 62,05%.

Nguồn: vneconomy.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.