Chè Dây Và Tác Dụng

Hướng dẫn chọn đất trồng trà dây
Đất trồng trà dây thích hợp nhất là trên vùng đất đồi. Đặc điểm đất phải thoáng đãng, tơi xốp, thấm nước nhanh. Thường là những khu vực ven đường, ven đồi hoặc chỗ trống trong rừng. Trước khi trồng cần làm luống và giàn để cây leo lên và phát triển. Nếu như tháng 7 – 8 là thời gian thích hợp để gieo hạt và chiết bầu thì tháng 3 là thời vụ trồng chè dây thích hợp nhất.

Cao Chè Dây Ampelop

Khoảng cách trồng trà dây là 50cm x 30cm. Không nên trồng quá sát, cây sẽ không có không gian “thở” để sinh trưởng và phát triển. Ngược lại, việc trồng quá thưa sẽ làm tốn diện tích, từ đó khiến hiệu quả kinh tế không cao. Về phân bón, trung bình cứ 100 – 200 kgN/ha. Thời gian bón phân linh động và chia làm nhiều lần cho đến khi gần thu hoạch. Trong thời gian trồng, chú ý phát dọn cây cỏ xâm lấn và vun xới xung quanh gốc cây. Điều này sẽ đảm bảo độ tơi xốp, thoáng khí cho cây.

Chè Dây Cách thu hoạch và chế biến trà dây
Thời gian thu hái chè dây từ tháng 4 đến tháng 10. Thu hái cả lá và dây.

Quy trình chế biến trà dây rất nghiêm ngặt, sử dụng nước ozôn ngâm khi còn tươi sau đó mới chế biến. Có thể thực hiện theo 2 phương pháp dưới đây:

Phương pháp ngâm lá tươi với nước ozôn, rửa sạch sấy khô;
Phương pháp ngâm lá tươi với nước ozôn, rửa sạch, ủ, sao khô.
Tiêu chí an toàn của trà dây sau thu hoạch
Sau khi thu hoạch, nếu chè dây đảm bảo được những tiêu chí dưới đây mới thực sự chất lượng.

Giới hạn vi sinh vật ở mức cho phép;
Giới hạn kim loại: Đồng, Chì, Thủy Ngân, Cadimi, Arsen;
Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật giới hạn: DDT, 666;
Định lượng hoạt chất Flavonoid trong lá chè dây phải cao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.